99stats.com
 
شرایط استفاده
 

چرا سرویس رایگان هست؟


این سرویس کاملا رایگان هست اگر شما شرایط ساده ما را انجام دهید
در کدی که شما در صفحه خانگی خود قرار می دهید، لینک های PR وجود دارد که حامیان ما را دریافت می کند
از این راه ما می توانیم هزینه پنهای باند و سرور ها را پرداخت کنیمف بنابراین این سرویس می تواند رایگان باقی بماند

شرایط و مقررات


1. شما مجاز به تغییر در کد نیستید.
2. تبلیعات متنی ما را حذف نکنید، این همان چیزی است که باعث زنده ماندن ما میشود.

در صورت رعایت نشدن شرایط بالا، ما نمی توانیم این سرویس را برای کاربران رایگان عرضه کنیم
بنابراین سیستم ما به صورت خودکار حساب هایی که به ما لینک برگشتی ندهند مسدود میکند